Funktionshinder 1177

Information för dig med funktionsnedsättning – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Habiliteringen erbjuder stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Stödet kan bestå av till exempel behandling, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Stödet du får hos oss är ett komplement till andra åtgärder som du får inom hälso- och sjukvården, från kommunen eller socialtjänsten.

Funktionsnedsättning – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning – 1177

26 nov. 2020 — Barnet ska ha andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren gör att hen …

När någon nära dig har en funktionsnedsättning – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Att någon i familjen eller annan närstående person har en funktionsnedsättning kan väcka många frågor och funderingar. Det finns många olika sorters funktionsnedsättningar, och olika personer kan påverkas på olika sätt.Det är aldrig ditt fel att någon nära dig har en funktionsnedsättning. Du har rätt att må bra och få någon att prata med om du behöver det. Det finns hjälp att få, du är inte ensam.

Intellektuell funktionsnedsättning – utvecklingsstörning – 1177

Att du har intellektuell funktionsnedsättning kan bero på många olika saker. Det kan bero på en avvikelse i kromosomerna, till exempel om du har Downs syndrom …

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Funktionsnedsättning hos barn – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Funktionsnedsättning – 1177

Region Västerbotten har ansvar för att personer med funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp de behöver för att klara sin vardag. Habilitering, …

Region Västerbotten har ansvar för att personer med funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp de behöver för att klara sin vardag.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

Mer på 1177.se … Barn med en eller flera funktionsnedsättningar har rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du som vårdnadshavare söka själv.

Funktionshinder – FOU

FOU

Funktionsnedsättning – personen har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket …

Keywords: funktionshinder 1177